Súdny prekladateľ

poľštiny a slovenčiny

Poľské a slovenské súdne preklady


SÚDNE PREKLADY

Overené preklady, inak známe ako overené alebo súdne preklady. Toto sú preklady, ktoré sa budú používať pri úradných transakciách. Majú aj osobitné formálne požiadavky.

ODBORNÉ PREKLADY

Špecializované preklady vyžadujú od prekladateľa nadpriemerné znalosti predmetu, ktorého sa týkajú. Medzi odborné preklady patria okrem iného preklady z oblasti medicíny, techniky, práva a vedy.

SIMULTÁNNE PREKLADY

Simultánne tlmočenie je tlmočenie v reálnom čase. Kvôli svojej špecifickosti sa často vykonáva v zvukotesných kabínach. Tlmočník musí súčasne počúvať a rozumieť prejavu rečníka, preložiť ho a verbálne ho reprodukovať v cieľovom jazyku.

KONSEKUTIVNÍ TLUMOČENÍ

Konzekutívne tlmočenie je tlmočenie, ktoré nasleduje po prejave rečníka. Najčastejšie sa tento typ prekladu objavuje na obchodných stretnutiach, konferenciách, súdnych pojednávaniach či výsluchoch.

COPYWRITING

Copywriting je tvorba rôznych typov reklamných a marketingových textov, vrátane sloganov. Vyžaduje nielen výbornú znalosť daného jazyka (najmä jeho modernej frazeológie), ale aj kreativitu.

PREKLAD SOFTVÉRU

Preklad softvérového rozhrania je procesom úplného prispôsobenia aplikácie charakteristikám daného trhu a požiadavkám konkrétnych používateľov.

PRIAMY PREKLAD

Priamy preklad alebo šeptané tlmočenie prebieha v priamom kontakte s príjemcom bez použitia technických zariadení. Zvyčajne sa vykonáva počas obchodných stretnutí s menším počtom účastníkov alebo zákulisných rozhovorov.

JAZYKOVÉ KONZULTÁCIE

Jazykové konzultácie je služba určená pre stálych zákazníkov, ktorí sa pri svojej každodennej práci môžu stretnúť s novou odbornou terminológiou, ktorá sa v poľštine ešte nepoužíva, alebo s frázami, ktorých význam a jazyková správnosť môžu vyvolávať pochybnosti.

O mne


[Tłumacz przysięgły Janusz Kanik]

Volám sa Janusz Kanik, som súdny prekladateľ poľského a slovenského jazyka.

Prekladám do poľštiny, slovenčiny a češtiny pre súdy, prokuratúry, verejné inštitúcie, firmy aj jednotlivcov. V tejto profesii mám niekoľko desaťročí skúseností, prekladám v každej oblasti (napr. technickej, medicínskej, právnickej, vedeckej, IT).

Som tiež autorom poľsko-slovenského slovníka, ktorý nájdete v kníhkupectvách (link).

Kontakt


Kancelária

BIURO TŁUMACZEŃ I USŁUG INŻYNIERSKICH MGR INŻ. JANUSZ KANIK

NIP: PL5531056533
REGON: 070104788

Adresa

ul. Szeroka 13
34-350 Żabnica

Jak dojadę?


Mail

Tłumacz przysięgły języka słowackiego i czeskiegoTelefón

Tłumacz przysięgły słowackiego

Tłumacz przysięgły czeskiego